Çalışma Saatleri :08:00 - 18:00
  • +90 212 659 60 30

    Merkez Ofis

  • info@karakus.com

    E-Mail

Online

Yük Takibi ve Online İşlemler

ANKET

Hizmet Değerlendirme Formu

GÜMRÜK

Gümrük Kapılarındaki Anlık Durum
Yurtdışı tatil günleri

TAKVİM

Ulusal Tatil Günleri
Index

Siz Söz Verin Biz Sözünüzü Yerine Getirelim

Uluslararası Lojistik alanında 27 yıllık tecrübe ve kaliteli hizmet anlayışıyla, haftanın 5 günü Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ ve Kosova ülkelerine grupaj / parsiyel ve komple taşımacılık faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

HABERLER

1 Şubat

 

      01.02.2019

      Değerli Müşterimiz

 

      Hırvatistan’da 1.Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe giren resmi gazetede yayınlanan gümrük yasasının zorunlu kıldığı 13. Madde doğrultusunda geçici ve uzun süreli depolamalar için garanti mahiyetinde teminat mektubu ve masrafı istenmektedir.     

 

     01.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olan geçici depolama (440) ve uzun süreli depolama (710) sahasına indirilen mallar için maliyetler aşağıdaki gibidir.

 

Depolama  Beyanı – 13,47  €

Geçici depolama garantisi(SD - 440): Mal değerinin % 0,2’ si (Yönetmeliğe göre olası bir gümrük borcuna karşın % 10'luk tek bir gümrük oranı alınır)

Nihai depolama garantisi(MRN 7100): Mal değerinin % 0,5’ i (Yönetmeliğe göre olası bir gümrük borcuna karşın % 10'luk bir oran alınır)

Her iki durumda, SD/710 banka garantisinin minimum maliyeti 25,00 euro, banka garantisinin maksimum maliyeti 200,00 euro'dur

  

Saygılarımızla

6 Ekim

Değerli Müşterimiz,

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘’Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’’ hakkındaki son duyuruda;

 

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’in - (İhracat: 2017/4)”  6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan hizmet ve faaliyetler kapsamında imzalanan hizmet sözleşmelerinin “DÖVİZ” cinsi üzerinden yapılabileceği açıklanmıştır.

f) Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetler”

hükmü doğrultusundaki uluslararası karayolu yük taşımacılığı faaliyetleri ile ilgili sözleşmelerin“DÖVİZ” cinsinden yapılabileceği Bakanlık tarafından da açıklanmış durumdadır.

Uluslararası Nakliyeciler derneğinin bu husustaki bilgilendirme linki aşağıda bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında taşıma giderlerinin %80 ‘ den fazlası döviz cinsinden ve peşin olarak yapılması  sebebi ile navlun ödemelerinizin döviz cinsinden yapılması hususunda göstereceğiniz anlayışa çok teşekkür ederiz.

 

http://www.und.web.tr/upload/bilgi-notu-tl-koruma.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181006-4.htm

 

 

                                                                                   

18 Temmuz

Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Mayıs 2018  Tarihi itibari ile A.TR dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlendikten sonra elektronik sistem üzerinden onaylanması ve vize edilmesini sağlayan bir sisteme ilişkin uygulamaya geçildiği, ihracat beyannamesi kapsamı düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin sadece elektronik ortamda düzenlenebileceği ve EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgelerinin ise 9 Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere ikinci bir talimata kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği bilgisi paylaşılmış idi.
 
Diğer taraftan, 12.07.2018 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından Ticaret Bakanlığına iletilen yazıda, kendilerine gönderilen belgelerde (A.TR, EUR.1 ve EUR-MED) ıslak imzanın bulunması istenilmiştir.

Bu kapsamda ikinci bir talimata kadar mezkur belgelerin onay ve vize aşaması mevcut durumda olduğu gibi elektronik olarak gerçekleştirilecek ancak belgelerin ihracatçı tarafından MEDOS sistemi üzerinden çıktısının alınmasının ardından "gümrük vizesi" kutusu gümrük memurlarınca imzalanacaktır.

BAF ORANLARI/NAVLUN FARKI HESAPLAMA