Çalışma Saatleri :08:00 - 18:00
  • +90 212 659 60 30

    Merkez Ofis

  • info@karakus.com

    E-Mail

Haber Detay

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDAKİ YAYINLANAN RESMİ GAZETE


Değerli Müşterimiz,

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘’Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’’ hakkındaki son duyuruda;

 

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’in - (İhracat: 2017/4)”  6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan hizmet ve faaliyetler kapsamında imzalanan hizmet sözleşmelerinin “DÖVİZ” cinsi üzerinden yapılabileceği açıklanmıştır.

f) Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetler”

hükmü doğrultusundaki uluslararası karayolu yük taşımacılığı faaliyetleri ile ilgili sözleşmelerin“DÖVİZ” cinsinden yapılabileceği Bakanlık tarafından da açıklanmış durumdadır.

Uluslararası Nakliyeciler derneğinin bu husustaki bilgilendirme linki aşağıda bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında taşıma giderlerinin %80 ‘ den fazlası döviz cinsinden ve peşin olarak yapılması  sebebi ile navlun ödemelerinizin döviz cinsinden yapılması hususunda göstereceğiniz anlayışa çok teşekkür ederiz.

 

http://www.und.web.tr/upload/bilgi-notu-tl-koruma.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181006-4.htm

 

 

                                                                                   TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDAKİ YAYINLANAN RESMİ GAZETE