Çalışma Saatleri :08:00 - 18:00
  • +90 212 659 60 30

    Merkez Ofis

  • info@karakus.com

    E-Mail

Haber Detay

HIRVATİSTAN RESMİ GAZETESİNDE 01.02.2019 TARİHİNDE YAYINLANAN GÜMRÜK YASASI HAKKINDA


 

      01.02.2019

      Değerli Müşterimiz

 

      Hırvatistan’da 1.Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe giren resmi gazetede yayınlanan gümrük yasasının zorunlu kıldığı 13. Madde doğrultusunda geçici ve uzun süreli depolamalar için garanti mahiyetinde teminat mektubu ve masrafı istenmektedir.     

 

     01.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olan geçici depolama (440) ve uzun süreli depolama (710) sahasına indirilen mallar için maliyetler aşağıdaki gibidir.

 

Depolama  Beyanı – 13,47  €

Geçici depolama garantisi(SD - 440): Mal değerinin % 0,2’ si (Yönetmeliğe göre olası bir gümrük borcuna karşın % 10'luk tek bir gümrük oranı alınır)

Nihai depolama garantisi(MRN 7100): Mal değerinin % 0,5’ i (Yönetmeliğe göre olası bir gümrük borcuna karşın % 10'luk bir oran alınır)

Her iki durumda, SD/710 banka garantisinin minimum maliyeti 25,00 euro, banka garantisinin maksimum maliyeti 200,00 euro'dur

  

Saygılarımızla



HIRVATİSTAN RESMİ GAZETESİNDE 01.02.2019 TARİHİNDE YAYINLANAN GÜMRÜK YASASI HAKKINDA